Revista de Folklore

 

ISSN: 2014-2846

 

Número/Issue 52

Arxiu de la revista/Journal archive

   

 

Número 52, juny de 2017


 

Publicada una versió anglesa de Després de noranta anys de Milovan Glišić
Tony Sunyé

 

 

Resum: Aquest article tracta sobre la publicació recent de Després de noranta anys, una obra clàssica de vampirs de la literatura de terror eslava del segle XIX, eixida de la ploma de  l'autor serbi Milovan Glišić. El conte explica la història de Sava Savanović, que va encantar un molí d'aigua al poble de Zarožje. Aquest autor va basar la seva narració en les creences populars dels vilatans de les muntanyes de Sèrbia occidental, al llarg de la vall del riu Drina, utilitzant el llenguatge emprat vernacle de la població rural rústica i analfabeta dels segles XVIII i XIX. La narració proporciona informació sobre el folklore i l'autèntica tradició dels vampirs.

Abstract: This paper deals with the recent publication of  After Ninety Years, a classic Slavic vampire piece of horror literature from 19th century by the Serbian author Milovan Glišić. The story tells the tale of Sava Savanović, who haunted a watermill in the village of Zarožje. This author based his narration on the folk beliefs of villagers in the mountains of western Serbia along the Drina River valley, employing the vernacular language of the uneducated and illiterate rural population in the 18th and 19th centuries. The narration provides folkloric information and offers insights into authentic vampire lore.


Descriptors: Glišić (Milovan), Savanović (Sava), Posle devedeset godina, Bajine Bašte,  Zarožje, Sèrbia.
Keywords: Glišić
(Milovan), Savanović (Sava), Posle devedeset godina, Bajine Bašte, Valjevo, Zarožje, Sèrbia.
 

Referències / References:

 • Jaume Albiol (2012). «Sava Savanovi, reclam turístic». L’Upir. Revista de folklore, núm. 34, p. 186-192. <http://www.cercle-v.org/Upir/u34-1.htm>.

 • Jordi Ardanuy (2007). «Els vampirs de Medvea». L’Upir. Revista de folklore, núm. 14, p. 77-92. <http://www.cercle-v.org/Upir/u14-1.htm>.

 • Jordi Ardanuy (2009). «Un nou cas de vampir a Sèrbia». L’Upir. Revista de folklore, núm. 22, p. 61-65. <http://www.cercle-v.org/u22.htm>.

 • Jordi Ardanuy (2011a). «Petre Toma, un strigoi contemporani a Marotinu de Sus». L’Upir. Revista de folklore, núm. 27, p. 2-15. <http://www.cercle-v.org/u27.htm>.

 • Jordi Ardanuy (2011b). «El judici de Dubrovnik». L’Upir. Revista de folklore, núm. 28, p. 18-37. <http://www.cercle-v.org/u28.htm>.

 • Jordi Ardanuy (2011c). « El vampir a Bulgària». L’Upir. Revista de folklore, núm. 30, p. 78-90. <http://www.cercle-v.org/Upir/u30-1.htm>.

 • Jordi Ardanuy; Lluïsa Romero (2011). «El cas del revingut de Kringa segons Janez Vajkard Valvasor». L’Upir. Revista de folklore, núm. 28, p. 38-43. <http://www.cercle-v.org/u28.htm>.

 • V. A. Fine, Jr. «In Defense of Vampires: Church/State Efforts to Stop Vigilante Action against Vampires in Serbia during the First Reign of Miloš Obrenovic». A: Alan Dundes (ed.). The Vampire. A casebook. Madison: The University of Wisconsin Press, p. 57-66.

 • Friedrich S. Krauss. (1998). "South Slavic Countermeasures Against Vampires". A: Alan Dundes (ed.). The Vampire. A casebook. Madison: The University of Wisconsin Press, p. 67-71.

 • James Lyon (2015). «Translator’s Note». A: Milovan Gliši. After ninety years. Lexington: edició de l’autor.

 • Jan L. Perkowski (1989). The Darkling: A Treatise on Slavic Vampirism. Columbus: Slavica Publishers.


   

  Baixar-lo/Download PDF       

   

pàg. 32-43

 

   

Imprimir

Índex Upir

Pàgina inicial